Xã hội hóa đăng kiểm tạo thuận lợi cho chủ phương tiện

06/09/2013

PV: Thưa ông, hiện có bao nhiêu đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm xe cơ giới đang lưu hành và theo những phương thức nào?

Ông Nguyễn Hữu Trí: Tính đến 31/7/2012, hiện có 106 đơn vị, chi nhánh đăng kiểm ô tô và xe máy chuyên dùng, tại địa bàn tất cả các tỉnh trên cả nước, theo 3 phương thức hoạt động chính. Trong đó có 18 đơn vị trực thuộc Cục, nghĩa là cục đầu tư trang bị dây chuyền, cán bộ, đăng kiểm viên (CB, ĐKV) của Trung tâm trực tiếp do Cục quản lý, điều động; 78 đơn vị chi nhánh đăng kiểm trực thuộc các sở GTVT hoặc UBND các địa phương, trước có 9 đơn vị xã hội hóa nhưng sau khi hoạt động không có hiệu quả, có 2 đơn vị phía Nam xin dừng hoạt động nên số đơn vị xã hội hóa hiện tại còn 7 đơn vị.

Có 2 mô hình hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm xã hội hóa là các thành phần kinh tế đầu tư cơ sở vật chất, CB, ĐKV thuộc sở GTVT địa phương hoặc Cục và mô hình hoàn toàn do tư nhân vừa đầu tư cơ sở vật chất vừa bảo đảm quân số CB, ĐKV đủ để hoạt động, dưới sự kiểm tra, giám sát kỹ thuật của Cục ĐKVN.

Xã hội hóa các trung tâm đăng kiểm theo mô hình mới,
phù hợp với sự phát triển của xã hội

PV: Được biết, Cục ĐKVN đã có thời gian tương đối dài triển khai thí điểm xã hội hóa các trung tâm đăng kiểm, vậy ông đánh giá thế nào về các mô hình xã hội hóa này?

Ông Nguyễn Hữu Trí: Thực hiện nhiệm vụ của Bộ GTVT giao, Cục ĐKVN đã và đang tiếp tục thực hiện thí điểm xã hội hóa mô hình trạm đăng kiểm. Bắt đầu từ năm 2006, ban đầu thí điểm theo mô hình doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ sở vật chất và thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận an toàn cho xe cơ giới tham gia giao thông. Qua một thời gian thực hiện, chúng tôi nhận thấy có nhiều bất cập. Thứ nhất, mục tiêu của doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chỉ là vì lợi nhuận nên việc kiểm định có nhiều tiêu cực, không đảm bảo an toàn người và phương tiện và gây bức xúc cho chủ xe nói riêng, dư luận nói chung.

Trước thực tế đó, chúng tôi đang đề nghị lãnh đạo Bộ cho được tiếp tục triển khai thực hiện xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới đang lưu hành theo phương thức các thành phần kinh tế đầu tư cơ sở vật chất, CB, ĐKV là công chức, viên chức thuộc các sở GTVT (hoặc Cục ĐKVN khi sở không đảm nhận) thực hiện kiểm định và cấp Giấy chứng nhận ATKT&BVMT cho xe cơ giới với mục tiêu huy động tiềm năng, nguồn vốn của xã hội, đầu tư cho hoạt động kiểm định nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định do tăng trưởng phương tiện, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng kiểm định, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ phương tiện tạo sự cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo vai trò chủ đạo của các tổ chức Nhà nước trong hoạt động kiểm định xe cơ giới khi có nhiều thành phần kinh tế tham gia.

PV: Giải pháp nào để tiếp tục nhân rộng mô hình này đạt hiệu quả cao nhất, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Trí: Để tiếp tục nhân rộng mô hình xã hội hóa trung tâm đăng kiểm mà các thành phần kinh tế đầu tư cơ sở vật chất, CB, ĐKV là công chức, viên chức thuộc các sở GTVT (hoặc Cục ĐKVN) thực hiện công tác kiểm định và cấp giấy chứng nhận ATKT&BVMT cho xe chơ giới, Cục ĐKVN đã đề ra một số giải pháp.

Đó là có việc sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ GTVT về điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động kiểm định xe cơ giới theo nguyên tắc các thành phần kinh tế đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm đăng kiểm; công chức, viên chức thuộc các sở GTVT thực hiện công tác kiểm định xe cơ giới.

Hai là đối với các trung tâm đăng kiểm thuộc các sở GTVT nếu có chủ trương cổ phần hóa phần cơ sở vật chất, các sở GTVT vẫn trực tiếp tổ chức đội ngũ CB, ĐKV hiện đang là công chức, viên chức tiếp tục thực hiện công tác kiểm định xe cơ giới. Ba là chuyển toàn bộ các trung tâm đăng kiểm xã hội hóa theo mô hình cũ sang hoạt đông theo mô hình mới bằng việc chuyển nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn của các trung tâm này sang đơn vị kiểm định thuộc sở GTVT quản lý.

PV: Cảm ơn ông!

Theo Giaothongvantai.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: