Báo cáo Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’, ngày 11/01/2022)

11/01/2022

1. Tại Việt Nam

- Tính đến 14h00’ ngày 11/01/2022, ghi nhận 1.914.393 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 1.590.090 điều trị khỏi, 279.487 đang điều trị, 34.534 tử vong (tăng 212 trường hợp).

- Tổng số ca lây nhiễm COVID-19 trong nước tính từ ngày 27/4/2021 đến nay có 1.898.070 trường hợp (tăng 14.783 trường hợp).

- Tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chỉnh phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế: https://capdodich.yte.gov.vn/map.

2. Tại tỉnh Vĩnh Phúc

- Tổng số ca mắc COVID-19: 4.730 ca (tăng 177), trong đó:

+ Ghi nhận tại tỉnh: 4.717 ca, tăng 177 ca (09 cách ly tập trung; 131 cộng đồng; 37 cách ly tại nhà) (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm); ca mắc mới liên quan trực tiếp và gián tiếp từ Hà Nội là 10 ca (06 ca Hà Nội, 04 ca F1 Hà Nội).

+ Nhập cảnh cách ly y tế tại tỉnh: 13 trường hợp.

- Tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại tỉnh tính từ ngày 16/11/2021 đến nay: 4.376 ca.

3. Tình hình điều trị

- Số bệnh nhân đang điều trị: 1.601 bệnh nhân (Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm).

- Số bệnh nhân đã được điều trị khỏi: 3.123 bệnh nhân (tăng 139).

- Số bệnh nhân tử vong: 07 bệnh nhân. 

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: