Báo cáo Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’, ngày 12/01/2022)

12/01/2022

1. Tại Việt Nam

- Tính đến 14h00’ ngày 12/01/2022, ghi nhận 1.930.428 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 1.596.960 điều trị khỏi, 288.400 đang điều trị, 34.790 tử vong (tăng 256 trường hợp).

- Tổng số ca lây nhiễm COVID-19 trong nước tính từ ngày 27/4/2021 đến nay có 1.914.089 trường hợp (tăng 16.019 trường hợp).

- Tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chỉnh phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế: https://capdodich.yte.gov.vn/map.

2. Tại tỉnh Vĩnh Phúc

- Tổng số ca mắc COVID-19: 4.928 ca (tăng 198), trong đó:

+ Ghi nhận tại tỉnh: 4.915 ca, tăng 198 ca (15 khu cách ly; 134 cộng đồng; 49 cách ly tại nhà/ khu phong tỏa) (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm); ca mắc mới liên quan trực tiếp và gián tiếp từ Hà Nội: 14 ca (11 ca Hà Nội, 03 ca F1 Hà Nội).

+ Nhập cảnh cách ly y tế tại tỉnh: 13 trường hợp.

- Tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại tỉnh tính từ ngày 16/11/2021 đến nay: 4.574 ca.

3. Tình hình điều trị

- Số bệnh nhân đang điều trị: 1.746 bệnh nhân (Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm).

- Số bệnh nhân đã được điều trị khỏi: 3.175 bệnh nhân (tăng 55).

- Số bệnh nhân tử vong: 07 bệnh nhân

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: