Báo cáo Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’, ngày 13/01/2022)

13/01/2022

1. Tại Việt Nam

- Tính đến 14h00’ ngày 13/01/2022, ghi nhận 1.958.719 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 1.635.899 điều trị khỏi, 265.393 đang điều trị, 34.967 tử vong (tăng 177 trường hợp).

- Tổng số ca lây nhiễm COVID-19 trong nước tính từ ngày 27/4/2021 đến nay có 1.930.155 trường hợp (tăng 16.066 trường hợp).

- Tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chỉnh phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế: https://capdodich.yte.gov.vn/map.

2. Tại tỉnh Vĩnh Phúc - Tổng số ca mắc COVID-19: 5.143 ca (tăng 215), trong đó:

+ Ghi nhận tại tỉnh: 5.130 ca, tăng 215 ca (22 khu cách ly; 143 cộng đồng; 50 cách ly tại nhà) (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm).

+ Nhập cảnh cách ly y tế tại tỉnh: 13 trường hợp.

- Tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại tỉnh tính từ ngày 16/11/2021 đến nay: 4.789 ca.

3. Tình hình điều trị - Số bệnh nhân đang điều trị: 1.822 bệnh nhân (Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm).

- Số bệnh nhân đã được điều trị khỏi: 3.314 bệnh nhân (tăng 139).

- Số bệnh nhân tử vong: 07 bệnh nhân.

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: