Thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông (luồng xanh) nhằm tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Để tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa,

22/07/2021

Để tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia có Thẻ nhận diện phương tiện được lưu thông thông suốt 24/24h, giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát khi phương tiện đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Sóc Trăng. Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông (luồng xanh) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Để tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia có Thẻ nhận diện phương tiện được lưu thông thông suốt 24/24h, giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát khi phương tiện đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Sóc Trăng. Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông (luồng xanh) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Yêu cầu đối với đơn vị vận tải, lái xe khi tham gia giao thông trên luồng xanh phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và một số các yêu cầu khác.

(Chi tiết xem văn bản đính kèm)

Tổng hợp tin tức: Trung tâm CNTT

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: