Sở GTVT Vĩnh Phúc, Ban QL DA CTGT tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

07/07/2021

Ngày 06/07/2021. Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Đảng ủy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hai Đảng bộ đã có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định đảm bảo việc học tập Nghị quyết diễn ra nghiêm túc, trang trọng. Điều kiện thực hiện là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Sở GTVT Vĩnh Phúc, Ban QL DA CTGT tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 06/07/2021. Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Đảng ủy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hai Đảng bộ đã có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định đảm bảo việc học tập Nghị quyết diễn ra nghiêm túc, trang trọng. Điều kiện thực hiện là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

            Hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm tạo nên nhận thức sâu sắc và hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh đề ra.

            Đồng chí Bùi Huy Tùng – UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan tỉnh đã truyền đạt đến Hội nghị về chủ đề Đại hội của Đảng với nội dung: Bám sát 12 phương hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội để thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ và các năm tiếp theo. Các nhiệm vụ và giải pháp trong chương trình hành động của Nghị quyết cũng được Đ/c Tùng giới thiệu, phân tich và làm rõ. Sáu nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

            - Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng;

           - Xây dựng chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; Không ngừng xây dựng, củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa;

            - Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội;

            - Đổi mới lại mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc. Giữ vững thành quả và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu;

            - Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Thực hiện tốt chính sách, tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội gắn với việc phòng và chống dịch Covid-19;

            - Xây dựng và củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại;

            Kết thúc buổi học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  Đ/c Bùi Huy Tùng - UVBTV- ĐUK CQ tỉnh đề nghị đảng viên, cán bộ, CC, VC và người lao động ngành GTVT cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, nghiêm túc thực hiện, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đ/c cũng yêu cầu quán triệt đến cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch Nghị quyết. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đại hội XIII Đảng.

            Đồng chí Lê Văn Kiên – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tin tưởng rằng, với quyết tâm của Đảng ủy Sở và Đảng bộ Ban QLDA CTGT tỉnh, sự nỗ lực chung của ngành, các phòng, ban, đơn vị; Sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ dần hiện thực hóa, các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành vượt mức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao vị thế của tỉnh trong thời gian tới./.

Nguyễn Trường Sơn – TTCNTT.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: