Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc

30/04/2021

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: