Báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tính đến 16h, ngày 03/05/2021)

04/05/2021

Báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tính đến 16h, ngày 03/05/2021).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: