Sở GTVT Vĩnh Phúc tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phùng Ngọc Tuân giữ chức vụ Phó giám đốc Sở GTVT Vĩnh Phúc.

24/02/2021

Sở GTVT Vĩnh Phúc tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phùng Ngọc Tuân giữ chức vụ Phó giám đốc Sở GTVT Vĩnh Phúc.

Sở GTVT Vĩnh Phúc tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phùng Ngọc Tuân giữ chức vụ Phó giám đốc Sở GTVT Vĩnh Phúc.

Chiều 24/02, Tại Sở GTVT Vĩnh Phúc đồng chí Lê Văn Kiên - TUV, Giám đốc Sở đã công bố và trao quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, theo đó:

Tại Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí Phùng Ngọc Tuân giữ chức vụ Phó giám đốc Sở giao thông vận tải, kể từ ngày 24/02/2021.

Trước khi được bổ nhiệm, đồng chí Phùng Ngọc Tuân công tác tại Sở GTVT Vĩnh Phúc với chức danh Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông./.

Các đ/c có thể xem phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở tại file đính kèm dưới đây.

Sở GTVT Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: