Công văn số 12551/BGTVT-VT V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

14/12/2020

Công văn số 12551/BGTVT-VT V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: