Công điện Của Thủ Tướng V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

14/12/2020

Công điện Của Thủ Tướng V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin đã đưa ngày: