Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Bến xe Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - Bến xe Ngã Tư Ga (TP HCM)

07/12/2020

Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Bến xe Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - Bến xe Ngã Tư Ga (TP HCM).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây. 

Các tin đã đưa ngày: