Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Bến xe Sông Lô (Vĩnh Phúc) - Bến xe Gia Lâm(TP Hà Nội)

03/12/2020

Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Bến xe Sông Lô (Vĩnh Phúc) - Bến xe Gia Lâm(TP Hà Nội) .

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin đã đưa ngày: