Thông báo V/v tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp GPLX ô tô và mô tô

27/03/2020

Thông báo V/v tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp GPLX ô tô và mô tô.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin đã đưa ngày: