Thông báo V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng "Khai báo sức khỏe du lịch"

26/03/2020

Thông báo V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng "Khai báo sức khỏe du lịch".

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: