Công văn số 398/SYT-KH-TC V/v Hướng dẫn tổng hợp nhu cầu hóa chất, vật tư sử dụng phục vụ khử trùng phòng, chống dịch COVID-19

13/03/2020

Công văn số 398/SYT-KH-TC V/v Hướng dẫn tổng hợp nhu cầu hóa chất, vật tư sử dụng phục vụ khử trùng phòng, chống dịch COVID-19.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: