Công văn số 413/SGTVT-QLVTPT&NL V/v Đề xuất cơ quan Y tế tổ chức phun hóa chất khử trùng phòng, chống dịch COVID-19

13/03/2020

Công văn số 413/SGTVT-QLVTPT&NL V/v Đề xuất cơ quan Y tế tổ chức phun hóa chất khử trùng phòng, chống dịch COVID-19.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: