Quyết định V/v phê duyệt, ban hành Bổ sung thiết kế - dự toán mẫu cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ( Rãnh B60 và B80 bằng gạch xây)

14/02/2020

Quyết định V/v phê duyệt, ban hành Bổ sung thiết kế - dự toán mẫu cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh  Vĩnh Phúc ( Rãnh B60 và B80 bằng gạch xây).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: