Thông báo V/v phân công tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tỉnh. (14/05/2021)

Thông báo V/v phân công tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tỉnh.

Báo cáo Tình hình dịch bệnhCOVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 16h00, ngày 14/5/2021) (14/05/2021)

Báo cáo Tình hình dịch bệnhCOVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 16h00, ngày 14/5/2021)

Kịch bản, Kế hoạch Ứng phó với các tình huống xảy ra trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Giao thông Vận tải (14/05/2021)

Kịch bản, Kế hoạch Ứng phó với các tình huống xảy ra trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Giao thông Vận tải

BÁO CÁO Tình hình dịch bệnhCOVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 16h00, ngày 13/5/2021) (14/05/2021)

BÁO CÁO Tình hình dịch bệnhCOVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 16h00, ngày 13/5/2021)

QUYẾT ĐỊNH V/v thực hiện cách ly xã hội phường Hùng Vương - thành phố Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc (14/05/2021)

QUYẾT ĐỊNH V/v thực hiện cách ly xã hội phường Hùng Vương - thành phố Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định V/v sử dụng tài sản của một số đơn vị làm cơ sở cách lý tập trung thực hiện phòng, chống dịch CoVID-19 (14/05/2021)

Quyết định V/v sử dụng tài sản của một số đơn vị làm cơ sở cách lý tập trung thực hiện phòng, chống dịch CoVID-19

Quyết định V/v thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ thành phố Phúc Yên công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (14/05/2021)

Quyết định V/v thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ thành phố Phúc Yên công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Báo cáo Tình hình dịch bệnhCOVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 16h00, ngày 12/5/2021) (12/05/2021)

Báo cáo Tình hình dịch bệnhCOVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 16h00, ngày 12/5/2021)

Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương phong tỏa cách ly xã hội phường Hùng Vương - Thành phố Phúc Yên để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (12/05/2021)

Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương phong tỏa cách ly xã hội phường Hùng Vương - Thành phố Phúc Yên để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quyết định V/v thành lập các Tiểu ban triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc (12/05/2021)

Quyết định V/v thành lập các Tiểu ban triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: