Ban hành Thông tư quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa (04/04/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BGTVT quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

3 phương thức khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa (04/04/2018)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

Kết nối vận tải, giảm mạnh chi phí logistics (04/04/2018)

Việc kết nối vận tải trực tiếp giữa phương tiện vận tải đường sắt với hàng hải đang có sự gia tăng đáng kể so với nhiều năm trước, góp phần giảm mạnh chi phí logistics.
Các tin đã đưa ngày: