Thông báo hủy giấy phép lái xe đã được cấp lại trong tháng 11/2021

14/12/2021

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo hủy 252 giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất giấy phép lái xe, đến nay đã được cấp lại giấy phép lái xe trong tháng 11/2021

(Nooijdung chi tiết xem văn bản đính kèm)

Các tin đã đưa ngày: