Vĩnh Phúc thực hiện giảm số chuyến hoạt động tuyến xe buýt VP-05Từ 00 giờ ngày 10/12/2021 đến khi có thông báo kế hoạch mới

09/12/2021

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc chấp thuận theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải về việc giảm số chuyến hoạt động trên tuyến xe buýt VP-05 từ 22 chuyến/ngày xuống còn 12 chuyến/ngày trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

(Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm)

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: