Sở Giao thông vận tải tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.

12/11/2021

Trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số ca nhiễm COVID19 trong cộng đồng liên quan đến lái, phụ xe đường dài. Để công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn đạt kết quả tốt nhất, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các phòng, Ban chuyên môn thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải

- Lái, phụ xe và người đi theo xe đường dài liên tỉnh phải cam kết và thực hiện nghiêm biện pháp 5K và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trước khi tham gia vận chuyển phải khai báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, thường trú (có biểu mẫu Phụ lục 1,2 kèm theo). Khi trở về tiếp tục khai báo hành trình thực hiện công việc vận chuyển trước khi trở về nhà hoặc di chuyển đến các nơi khác trên địa bàn tỉnh.

- Lái xe, phụ xe và người đi theo xe đường dài liên tỉnh thực hiện khai báo y tế (khuyến khích, tự nguyện xét nghiệm COVID-19 trong vòng 72 giờ hoặc tại các chốt Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kiểm soát dịch bệnh COVID-19) trước khi đi vào tỉnh.

2. Ban quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc tăng cường công tác quản lý về hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh của xe tuyến cố định. Hàng ngày quản lý ngày, giờ xuất bến, hành trình, các điểm dừng đỗ đón trả khách và thời gian về bến của phương tiện khi kết thúc vận chuyển. Yêu cầu Ban quản lý bến xe thực hiện việc tiếp nhận các khai báo y tế, khai báo lộ trình di chuyển, dừng đỗ, cam kết của đơn vị vận tải khi đến làm thủ tục ra/vào bến và thông báo ngay cho chính quyền địa phương biết để quản lý.

3. Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc và Công ty TNHH MTV Vận tải ô tô Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm quản lý về hoạt động của các tuyến xe buýt, lái xe, phụ xe thực hiện nghiêm biện pháp 5K (chú trọng việc khai báo y tế của hành khách đầy đủ, rõ ràng để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết) và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận chuyển hành khách.

4. Các nhà ga đường sắt Thực hiện nghiêm biện pháp 5K (chú trọng việc khai báo y tế của hành khách khi xuống các ga trên địa bàn tỉnh đầy đủ, rõ ràng nơi đi và đến để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết) và các biện pháp phòng chống dịch bệnh bệnh COVID-19.

. Các bến phà, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thực hiện nghiệm biện pháp 5K và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động chuyển chở phà, đò ngang, phương tiện thủy nội địa.

6. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái - Cung cấp danh sách doanh nghiệp và hộ kinh vận tải, danh sách phương tiện vận tải trên địa bàn cho các địa phương theo dõi, nắm bắt. - Cung cấp hành trình di chuyển của phương tiện vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình của phương tiện khi được yêu cầu truy vết.

7. Thanh tra Sở - Tăng cường công tác kiểm tra đối với các phương tiện vận tải; chấn chỉnh, xử lý và đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. - Phối hợp với các phòng, Ban liên quan thuộc Sở, Tổ kiểm tra COVID-19 của Sở tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID19 trong hoạt động vận tải. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng đỗ, đón trả khách, hàng hóa dọc đường, khu vực bến xe và các địa điểm khác sai quy định

(nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm)

 

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: