Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải.

10/11/2021

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và của Tỉnh; Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, Ban quản lý bến xe khách thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, của Tỉnh và Sở Giao thông vận tải về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải;

2. Cácđơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó lưu ý một số nội dung:

(1) Thông điệp 5k của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”;

(2) Thực hiện nghiêm việc đăng ký mã QR-Code và dán tại các vị trí dễ nhìn trên các phương tiện để lái xe, nhân viên phục vụ, hành khách thực hiện quét mã khai báo y tế qua ứng dụng PC-COVID;

(3) Lập và lưu trữ danh sách hành khách trên các phương tiện vận tải, các thông tin hành khách phải đầy đủ chính xác;

(4) Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn các vị trí, bề mặt tiếp xúc nhiều như bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện...

Chỉ được phép hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định đến các địa phương có cấp độ dịch cấp 1, cấp 2. Riêng cấp độ 3 phải được sự đồng ý đối lưu trước khi hoạt động của Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến mới được phép hoạt động tuy nhiên không vượt quá 50% số chuyến được phê duyệt. Hàng ngày cập nhật cấp độ dịch tại các địa phương trên Trang thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://capdodich.yte.gov.vn/map để kịp thời tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải khách cố định có bến xe nơi đi, nơi đến thuộc địa phương có cấp độ dịch cấp 4, đồng thời thông báo cho bến xe và hành khách trên tuyến.

3. Ban quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong khu vực bến theo hướng dẫn của Bộ y tế, nhất là thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế điện tử qua mã QR-Code trên ứng dụng PC-COVID.

Cập nhật hàng ngày cấp độ dịch tại các địa phương trên Trang thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://capdodich.yte.gov.vn/map để kịp thời thông báo cho các đơn vị vị vận tải và hành khách về việc tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải có bến xe nơi đi, nơi đến thuộc địa phương có cấp độ dịch cấp 4. Tuyệt đối không xác nhận lệnh vận chuyển cho phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải khách cố định có bến xe nơi đi, nơi đến thuộc địa phương có cấp độ dịch cấp 4.

Kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành phòng, chống dịch COVID-19, kiên quyết không cho phương tiện xuất bến nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của Bến xe các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu người dân hạn chế tối đa việc di chuyển, nhất là việc di chuyển từ tỉnh Vĩnh Phúc đi đến các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh diễnra.

4. Các đơn vị kinh doanh vận tải, Ban quản lý bến xe khách chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 theo chỉ đạo của các cơ quan cóthẩm quyền.

5. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái tiếp tục nắm bắt các thông tin, diễn biến của dịch bệnh COVID-19 để chủ động tham mưu, đề xuất xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

(Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm)

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: