Thông báo hủy Giấy phép lái xe đã được cấp lại trong tháng 10 năm 2021

09/11/2021

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo hủy 222 giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất giấy phép lái xe, đến nay đã được cấp lại giấy phép lái xe trong tháng 10/2021

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm

Các tin đã đưa ngày: