Công bố phân luồng xanh Quốc gia lưu thông trên Quốc lộ, các chốt kiểm soát phương tiện vận tải trong thực hiện phòng chống dịch covid 19

20/07/2021

Để tạo điều kiện cho việc lưu thông vận tải, tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xả hội. Tổng cục đường bộ Việt Nam công bố luồng giao xanh Quốc gia trên hệ thống Quốc lộ và các chốt kiểm soát phương tiện vận tải.

Để tạo điều kiện cho việc lưu thông vận tải, tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xả hội. Tổng cục đường bộ Việt Nam công bố luồng giao xanh Quốc gia trên hệ thống Quốc lộ và các chốt kiểm soát phương tiện vận tải.

(chi tiết xem văn bản đính kèm)

Trung tâm CNTT tổng hợp

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: