Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

17/06/2021

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ  2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 10/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) phải được thực hiện đồng thời với các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, phát huy tối đa lợi thế của vận tải đường bộ.

Ngoài ra, Quy hoạch còn phải đáp ứng được nhu cầu vận tải với chất lượng tốt, giá hợp lý; hạn chế ô nhiễm môi trường; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông vận tải…

Nội dung Quy hoạch phải dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới đường bộ; đánh giá sự liên kết trong mạng lưới hệ thống kết cấu hạ tầng; đánh giá sự liên kết vùng, liên kết các tỉnh trong phát triển mạng lưới giao thông đường bộ.

Chi phí lập Quy hoạch là từ nguồn vốn đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải được phê duyệt theo quy định. Thời hạn lập Quy hoạch không quá 12 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: