Thông báo hủy giấy phép lái xe đã được cấp lại trong tháng 05/2021

15/06/2021

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo hủy 440 giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất giấy phép lái xe, đến nay đã được cấp lại giấy phép lái xe trong tháng 05/2021 (có danh sách kèm theo được đăng trên Website của Sở GTVT Vĩnh Phúc: http:/www.sogtvt.vinhphuc.gov.vn).

( Văn bản và danh sách chi tiết xin vui lòng truy cập liên kết dưới đây )

Tổng hợp tin: Nguyễn Hà Lan - TTCNTT

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: