Công bố thời gian xuất bến tuyến VTHK cố định bến xe Sông Lô – bến xe Mỹ Đình và ngược lại

15/06/2021

Tại Văn bản số 2209/SGTVT-QLVT ngày 21/5/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian xuất bến tuyến vận tải hành khách cố định tỉnh Vĩnh Phúc (bến xe Sông Lô đi thành phố Hà Nội (bến xe Mỹ Đình) và ngược lại.

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc nhất trí với ý kiến của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc thay đổi giờ xuất bến cụ thể như sau:

- Tên tuyến: Vĩnh Phúc đi Hà Nội và ngược lại;

- Bến xe nơi đi: Sông Lô; Bến xe nơi đến: Mỹ Đình;

- Giờ xe xuất bến: tại Bến xe Sông Lô lúc 05h00’ hàng ngày;

- Giờ xe xuất bến: tại Bến xe Mỹ Đình lúc 08h40’ hàng ngày.

Giao Hợp tác xã Giao thông vận tải Hoàng Việt liên hệ với các đơn vị quản lý bến xe hai đầu tuyến để thực hiện nội dung điều chỉnh nói trên./.

( Chi tiết văn bản vui lòng truy cập liên kết dưới đây )

Tổng hợp tin: Phùng Xuân Cường - TTCNTT

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: