Kế hoạch Hỗ trợ vận chuyển đưa, đón công nhân các tỉnh lân cận đang làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải ở lại các khu ký túc xá do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

26/05/2021

Kế hoạch Hỗ trợ vận chuyển đưa, đón công nhân các tỉnh lân cận đang làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải ở lại các khu ký túc xá do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: