Thông báo V/v thực hiện Chỉ thị 06/CT-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh (Tạm dừng toàn bộ các kỳ thi sát hạch để cấp GPLX)

04/05/2021

Thông báo V/v thực hiện Chỉ thị 06/CT-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh (Tạm dừng toàn bộ các kỳ thi sát hạch để cấp GPLX). Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: