Thông báo V/v công bố danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp phù hiệu trên Cổng dịch vụ Công trực tuyếncủa Bộ Giao thông vận tải (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 29/4/2021)

04/05/2021

Thông báo V/v công bố danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp phù hiệu trên Cổng dịch vụ Công trực tuyếncủa Bộ Giao thông vận tải (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 29/4/2021). Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin đã đưa ngày: