Thông báo V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021

29/04/2021

Thông báo V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây

Các tin đã đưa ngày: