Thông báo lịch, địa điểm sát hạch lái xe tháng 05 năm 2021.

23/04/2021

Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo lịch sát hạch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe trong tháng 05 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: