Thông báo V/v ký hợp đồng bến cho xe thay thế khai thác trên tuyến VTHK: Bến xe Sông Lô - Bễn xe Mỹ Đình

26/01/2021

Thông báo V/v ký hợp đồng bến cho xe thay thế khai thác trên tuyến VTHK: Bến xe Sông Lô - Bễn xe Mỹ Đình.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây. 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: