Thông báo V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Tuyến: Bến xe Lập Thạch ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Miền Đông mới ( TP Hồ Chí Minh)

25/01/2021

Thông báo V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Tuyến: Bến xe Lập Thạch ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Miền Đông mới ( TP Hồ Chí Minh).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

 

Các tin đã đưa ngày: