Thông báo V/v đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô: Tuyến: Bến xe Phúc Yến ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Thịnh Long ( TP Nam Định)

25/01/2021

Thông báo V/v đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô: Tuyến: Bến xe Phúc Yến ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Thịnh Long ( TP Nam Định).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

 

Các tin đã đưa ngày: