Thông báo V/v Phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải hết hiệu lực sử dụng: HTX VT Thành Đô; HTX Thiên Đức

18/01/2021

Thông báo V/v Phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải hết hiệu lực sử dụng: HTX VT Thành Đô; HTX Thiên Đức.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: