Công bố phân luồng xanh Quốc gia lưu thông trên Quốc lộ, các chốt kiểm soát phương tiện vận tải trong thực hiện phòng chống dịch covid 19 (20/07/2021)

Để tạo điều kiện cho việc lưu thông vận tải, tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xả hội. Tổng cục đường bộ Việt Nam công bố luồng giao xanh Quốc gia trên hệ thống Quốc lộ và các chốt kiểm soát phương tiện vận tải.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải, hướng tới đô thị Vĩnh Phúc (14/06/2021)

Để thực hiện một số chương trình, dự án cấp thiết về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính liên tục trong quản lý đầu tư và quản lý quy hoạch giai đoạn 2021- 2025, việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là rất cần thiết; từ đó, đáp ứng nhu cầu phát triển KT- XH, hướng tới đô thị Vĩnh Phúc.

Thông báo của Sở GTVT Sơn La V/v tăng cường các biện phápphòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt độngvận tải hàng hóa trên địa bàn. (28/05/2021)

Thông báo của Sở GTVT Sơn La V/v tăng cường các biện phápphòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt độngvận tải hàng hóa trên địa bàn.

Thông báo Về việc tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Vĩnh Phúc đi Hà Giang và ngược lại: Công ty TNHH Vĩnh Hòa (27/05/2021)

Thông báo Về việc tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Vĩnh Phúc đi Hà Giang và ngược lại: Công ty TNHH Vĩnh Hòa
Các tin đã đưa ngày: