Thông báo V/v Phù hiệu KDVT hết giá trị sử dụng: Công ty TNHH XD&TM Hòa An (05/05/2021)

Thông báo V/v Phù hiệu KDVT hết giá trị sử dụng: Công ty TNHH XD&TM Hòa An

Thông báo V/v thực hiện Chỉ thị 06/CT-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh (Tạm dừng toàn bộ các kỳ thi sát hạch để cấp GPLX) (04/05/2021)

Thông báo V/v thực hiện Chỉ thị 06/CT-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh (Tạm dừng toàn bộ các kỳ thi sát hạch để cấp GPLX)

Thông báo V/v công bố danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp phù hiệu trên Cổng dịch vụ Công trực tuyếncủa Bộ Giao thông vận tải (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 29/4/2021) (04/05/2021)

Thông báo V/v công bố danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp phù hiệu trên Cổng dịch vụ Công trực tuyếncủa Bộ Giao thông vận tải (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 29/4/2021)

Thông báo V/v Phù hiệu kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng: HTX Vận tải Mạnh Tới. (04/05/2021)

Thông báo V/v Phù hiệu kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng: HTX Vận tải Mạnh Tới.

Thông báo V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. (02/05/2021)

Thông báo V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thông báo V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021 (29/04/2021)

Thông báo V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021

Công văn V/v Tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT và phục vụ vận chuyển hành khách dịp nghỉ Lễ 30/04 và 01/05/2021 trên địa bàn tỉnh (26/04/2021)

Công văn V/v Tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT và phục vụ vận chuyển hành khách dịp nghỉ Lễ 30/04 và 01/05/2021 trên địa bàn tỉnh

Công văn V/v Bảo đảm trật tự ATGT, vận tải hành khách và VSMT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/05/2021 trên địa bàn tỉnh (26/04/2021)

Công văn V/v Bảo đảm trật tự ATGT, vận tải hành khách và VSMT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/05/2021 trên địa bàn tỉnh

Thông báo V/v tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách ccos định liên tỉnh Vĩnh Phúc đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại. (20/04/2021)

Thông báo V/v tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách ccos định liên tỉnh Vĩnh Phúc đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại.
Các tin đã đưa ngày: