Văn phòng Sở Giao thông vận tải (25/11/2021)

Văn phòng Sở là cơ quan của Sở Giao thông – Vận tải Vĩnh Phúc có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở trong công tác tổ chức, cán bộ, tổng hợp, hành chính quản trị.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (25/11/2021)

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (25/11/2021)

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác khoa học, kỹ thuật; quản lý chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (25/11/2021)

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở

Phòng Kế hoạch - Tài chính (25/11/2021)

Là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác quản lý tài chính – kế toán trong phạm vi toàn ngành.

Thanh tra Sở (25/11/2021)

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thuộc hệ thống Thanh tra giao thông vận tải, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở.

Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh (28/10/2013)

Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (28/10/2013)

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Công ty CP tư vấn, kiểm định chất lượng và xây dựng công trình Vĩnh Phúc (28/10/2013)

Công ty CP tư vấn, kiểm định chất lượng và xây dựng công trình Vĩnh Phúc

Văn phòng Ban ATGT tỉnh (28/10/2013)

Văn phòng Ban ATGT tỉnh
Các tin đã đưa ngày: