Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

17/06/2021

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

I. BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc Sở: Ông Lê Văn Kiên

Lĩnh vực phụ trách:

2. Các Phó giám đốc Sở:

- Phó giám đốc thường trực: Ông Hoàng Long Biên

Lĩnh vực phụ trách:

- Phó giám đốc Sở: Ông Phùng Ngọc Tuân

Lĩnh vực phụ trách:

II. Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

1.  Văn Phòng Sở.

- Chánh Văn phòng: Ông Trương Trung Thực

Điện thoại liên hệ: 

Lĩnh vực phụ trách: 

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Trường Sơn

Lĩnh vực phụ trách:

* Văn Thư thường trực: 0211.3862544

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Thu Hương

Số điện thoại liên hệ:

Lĩnh vực phụ trách

- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Dung

Lĩnh vực phụ trách:

3. Thanh Tra Sở.

- Chánh Thanh tra: Ông Phạm Tuấn Giang

Điện thoại liên hệ:

Lĩnh vực phụ trách

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Trương Hàng Hải

Lĩnh vực phụ trách:

- Phó Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thị Phương Nhung

Lĩnh vực phụ trách:

4. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện, và người lái.

- Trưởng phòng: Ông Hoàng Văn bản

Điện thoại liên hệ:

Lĩnh vực phụ trách:

- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Chí Trung

Lĩnh vực phụ trách:

5. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

- Phó phòng: Ông Phạm Trung Dũng - Phụ trách phòng

Điện thoại liên hệ:

Lĩnh vực phụ trách:

6. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Trọng Khánh - Phụ trách phòng

Điện thoại liên hệ:

Lĩnh vực phụ trách:

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Hanh

Lĩnh vực phụ trách:

7. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8801S.

- Giám đốc Trung tâm: Bà Bạch Thảo Nguyên

Điện thoại liên hệ:

Lĩnh vực phụ trách:

- Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Lê Duy Cương

Điện thoại liên hệ:

 

Lĩnh vực phụ trách:

8. Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Vĩnh Phúc

- Giám đốc Trung tâm: Ông Hoàng Văn Hoan

Điện thoại liên hệ:

Lĩnh vực phụ trách:

- Phó Giám đốc Trung tâm: Đào Mạnh Tuấn

Lĩnh vực phụ trách:

9. Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Phó Giám đốc Phụ trách: Ông Vũ Trường Giang

Điện thoại liên hệ:

Lĩnh vực phụ trách:

10. Ban Quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc.

- Phó Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Hanh - Phụ trách Ban

Số Điện thoại liê hệ:

Lĩnh vực phụ trách

- Phó ban: Ông Bùi Tuấn Dự

Lĩnh vực phụ trách 

11. Văn phòng thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chánh Văn phòng Ban: Ông Đoàn Huy Tùng

Số Điện thoại liên hệ

Lĩnh vực phụ trách

- Phó Chánh Văn phòng Ban: Ông Đinh Quang Hòa

Lĩnh vực phụ trách:

12. Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc.

- Giám đốc Ban: Ông Lê Ngọc Minh

Điện thoại liên hệ:

Lĩnh vực phụ trách: 

Phó Giám đốc Ban: Bà Hoàng Thị Thu Hằng

Lĩnh vực phụ trách:

Phó Giám đốc Ban: Ông Phùng Duy Tân

Lĩnh vực phụ trách:

Phó GIám đốc Ban: Ông Nguyễn Quốc Hải

Lĩnh vực phụ trách:

Phó Giám đốc Ban: Ông Nguyễn Việt Phương

Lĩnh vực phụ trách: 

13. Công ty cổ phần tư vấn, kiểm định chất lượng và xây dựng công trình Vĩnh Phúc

- Giám đốc công ty: Nguyễn Đăng Khoa

Số điện thoại liên hệ:

Lĩnh vực phụ trách:

- Phó giám đốc công ty: Nguyễn Đỗ Bình Minh

Lĩnh vực phụ trách:

- Phó Giám đốc công ty: Trần Quang Thịnh

Lĩnh vực phụ trách:

14. Hội khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Hội: Ông Hoàng Văn Minh

Điện thoại liên hệ:

Lĩnh vực phụ trách:

Các tin đã đưa ngày: