Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (đợt 1)

08/06/2021

 

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (đợt 1)

 
 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (đợt 1) như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên giai đoạn II.

- Địa điểm đầu tư: Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Diện tích: Khoảng 10.000m2 .

- Mục tiêu: Nâng cao mức sống người dân đô thị thông qua việc xử lý nước thải bằng công nghệ thích hợp đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường theo quy định hiện hành.

- Quy mô đầu tư dự kiến: 6.000 m3 /ngày, đêm.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 140 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Vốn của Nhà đầu tư.

- Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp.

- Tiến độ dự kiến: 2021-2022.

Chi tiết tại file đính kèm

Nguồn: Cổng thông tin Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: