Dự án thành phần 1,2, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Hợp phần cầu - dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

12/01/2018

Tên Dự án: Dự án thành phần 1,2, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Hợp phần cầu - dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

Tên Gói thầu: VP:1-TV:4 - Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Dự án thành phần 1,2), tỉnh Vĩnh Phúc (VP:01 - BCKTKT01) thuộc Hợp phần cầu - dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án GTNT 3 - Sở GTVT Vĩnh Phúc.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: