Dự án thành phần 1,2, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Hợp phần cầu - dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

12/01/2018

Tên Dự án: Dự án thành phần 1,2, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Hợp phần cầu - dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Tên Gói thầu: VP:1 - XD:1: Thi công xây dựng Dự án thành phần 1, tỉnh Vĩnh Phúc (VP:01 - BCKTKT01) thuộc Hợp phần cầu - dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án GTNT 3 - Sở GTVT Vĩnh Phúc

Theo thongtindauthau.com.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: