Dự án: Cấp bách xây dựng cống thay thế cầu Phú Thứ trên ĐT.308 (QL.23 cũ), thị xã Phúc Yên.

19/09/2017

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án công trình quản lý, bảo trì đường bộ, nguồn vốn Địa phương (thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên dự án: Cấp bách xây dựng cống thay thế cầu Phú Thứ trên ĐT.308 (QL.23 cũ), thị xã Phúc Yên.

Tên gói thầu: Xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Mã thông tin: 07-17726145

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: