Dự án: Sửa chữa rãnh thoát nước dọc, viên vỉa và hệ thống an toàn giao thông, đoạn Km0 - Km9+600 ĐT.310B

19/09/2017

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án công trình quản lý sửa chữa lớn các tuyến đường tỉnh, đường đô thị (thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên dự án: Sửa chữa rãnh thoát nước dọc, viên vỉa và hệ thống an toàn giao thông, đoạn Km0 - Km9+600 ĐT.310B

Tên gói thầu: Xây lắp, chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Mã thông tin: 07-17727382

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: