Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông 04 ngày nghỉ Lễ 30/4-01/5/2021

03/05/2021

Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông 04 ngày nghỉ Lễ 30/4-01/5/2021.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin đã đưa ngày: