Tăng cường lập lại trật tự hành lang ATGT

29/01/2019

Thời gian gần đây, việc thực hiện kế hoạch giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT của một số địa phương có biểu hiện “trùng xuống”; một số ngành chức năng và các đơn vị quản lý đường bộ chưa thường xuyên, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, trật tự đô thị, do đó, có những trường hợp vi phạm chưa được xử lý; hành lang, vỉa hè nhiều tuyến đường đã và đang bị tái lấn chiếm, gây mất trật tự ATGT và mất mỹ quan đô thị, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Để việc giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, mới đây, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1919 của UBND tỉnh về “Giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh”; Công văn số 3367 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác giải tỏa vi phạm.

Theo đó, các cấp, các ngành cần xác định nhiệm vụ giải tỏa vi phạm về hành lang ATGT là một trong những nhiệm vụ của hệ thống chính trị, nhất là ở cấp huyện và cấp xã và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì.

Đối với các công ty quản lý đường bộ, cần tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý đường theo phân cấp, chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang ATGT theo đúng quy định.

Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành bảo vệ hành lang ATGT và trật tự đô thị...

Theo baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: