Dự án: Cải tạo hệ thống thoát nước ĐT.305 đoạn qua phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

10:30 19/09/2017

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Sửa chữa lớn các tuyến đường tỉnh, đường đô thị (thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Vĩnh Phúc).

Tên dự án: Cải tạo hệ thống thoát nước ĐT.305 đoạn qua phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.

Tên gói thầu: Xây lắp, chi phí hạng mục chung. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Mã thông tin: 07-17723084

Nguồn: thongtindauthau.com.vn