Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Giao thông vận tải năm 2021

23/02/2021

Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Giao thông vận tải năm 2021.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin đã đưa ngày: